החוג ללקויות למידה בפקולטה לחינוך ומרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה גאים להזמינכם ליום עיון ייחודי וחדשני המציג את הקשר בין ידע מדעי לבין עשייה חינוכית-קלינית.


מבחנים בינלאומיים בתחום האוריינות (PIRLS, 2003; 2011) מצביעים כי הישגיהם של ילדים מהאוכלוסייה הדוברת ערבית בישראל נופלים הן ביחס לאוכלוסייה הדוברת עברית והן ביחס להישגיהם של ילדים מארצות שונות בעולם.


פערים אלה נובעים משתי סיבותות עיקריות: 1) הדיגלוסיה – קיומם של שני "גוונים" בשפה - הערבית העממית המדוברת, עאמיה (או SAV – Spoken Arabic Vernaculars), והשפה הערבית הסטנדרטית (MSA- Modern Standard Arabic). בין השפות קיימים הבדלים לשוניים המאטים את רכישת הקריאה 2) והמורכבות האורתוגרפית של השפה הכתובה.


עולה חשיבות להערכה מוקדמת ותקפה של ילדים הסובלים מעיכוב או ליקוי ברכישת הקריאה בשפה הערבית הכתובה.


חוקרי החוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה ומרכז אדמונד י. ספרא שמו להם למטרה לפתח ערכת אבחון לאיתור לקויות שפה בערבית. מטרה זאת הובילה לפיתוח עֶרְכָּת האבחון *לוראת אל קראאה "– "لغة ُ القراءةِ לתלמידי כיתות א'–ו' הסובלים מקשיי תפקוד בשפה, קריאה וכתיב. הערכה כוללת סוללת מבחנים להערכת תהליכים גבוהים של הבנת הנקרא והבנת הנשמע, קריאה והפקה של מילים כתובות, ידע לשוני ותהליכים בסיסיים.


יום העיון יכלול את הפן המדעי ואת הפן החינוכי-קליני ואנו תקווה כי בכך נקדם תהליכים אורייניים בקרב ילדים דוברי ערבית